ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
โทร. 085-046-6661 อีเมล nonthaburi.aia@gmail.com
ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ :
คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
  • Current
ผลิตภัณฑ์

AIA SMART SELECT (UNIT LINKED)

AIA SMART SELECT (UNIT LINKED)
โดดเด่นด้วยความคุ้มครองที่สูงกว่า ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรวม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่เน้นความคุ้มครองชีวิตที่เหมาะสม เป็นการทยอยออมเงินทำให้ออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไปถึงเป้าหมายทางการเงิน มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ทุกช่วงชีวิต และอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นโดยสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR* ได้

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกได้ตามช่องทางด้านล่าง