ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
โทร. 085-046-6661 อีเมล nonthaburi.aia@gmail.com
ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ :
คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
  • Current
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตแบบยูนิต-ลิงค์ / เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (AIA SMART WEALTH)

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (AIA SMART WEALTH)

AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED)
เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์)


จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว คุณจะได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมจากการคัดสรรของ เอไอเอ นอกจากนี้สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) ค่าธรรมเนียมบริหารกรมธรรม์ ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกได้ตามช่องทางด้านล่าง