ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
โทร. 085-046-6661 อีเมล nonthaburi.aia@gmail.com
ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ :
คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
  • Current
ผลิตภัณฑ์
สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง / สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอแคร์ คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอแคร์ คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอแคร์ คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ดูแลอย่างห่วงใย ส่งมอบความอุ่นใจให้คุณ จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบเกินไป จนทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพ การวางแผนความคุ้มครองโรคร้ายแรงให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
ค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงความจำเป็นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้าม

สัญญาเพิ่มเติม AIA CI CARE จะช่วยเติมเต็มความคุ้มครองโรคร้ายแรง และสร้างความอุ่นใจให้คุณ และครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดช่วงเวลาของชีวิต

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกได้ตามช่องทางด้านล่าง