ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
โทร. 085-046-6661 อีเมล nonthaburi.aia@gmail.com
ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ :
คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
  • Current
ผลิตภัณฑ์
สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง / สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง AHC (AIA Health Cancer)

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง AHC (AIA Health Cancer)

AIA Health Cancer (AHC)
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง


จุดเด่นผลิตภัณฑ์
มั่นใจหรือว่า คุณเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งเพียงพอแล้ว

ความคุ้มครองโรคร้ายแรงนับเป็นพื้นฐานสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต ความอบอุ่นใจของครอบครัว

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิ้กที่นี่

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกได้ตามช่องทางด้านล่าง