ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
โทร. 085-046-6661 อีเมล nonthaburi.aia@gmail.com
ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ :
คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
  • Current
ผลิตภัณฑ์
สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง / AIA CI SuperCare คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ

AIA CI SuperCare คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ

AIA CI SUPERCARE (NON PAR)
เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล)


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • แบบประกันหลัก ที่มอบคุ้มครองตลอดชีวิต หรือ ถึงอายุ 99 ปี
  • เบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน
  • คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค
  • คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค (รวมโรคเด็ก 4 โรค)
  • ลดหย่อนภาษีเงินได้ เฉพาะเบี้ยประกันในส่วนของความคุ้มครองชีวิต

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกได้ตามช่องทางด้านล่าง