ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
โทร. 085-046-6661 อีเมล nonthaburi.aia@gmail.com
ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ :
คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
  • Current
ผลิตภัณฑ์

AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED)

AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED)
เน้นรับความคุ้มครองชีวิต เพื่อความอุ่นใจของครอบครัวพร้อมแผนประกันสุขภาพระยะยาว

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่เน้นความคุ้มครองชีวิตสูง ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองได้ทุกช่วงของชีวิต และเป็นสัญญาหลักสำหรับแนบสัญญาเพิ่มเติม UDR เพื่อรับความคุ้มครองสุขภาพแบบเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดยเอไอเอ และยังอุ่นใจด้วยความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกได้ตามช่องทางด้านล่าง