ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
โทร. 085-046-6661 อีเมล nonthaburi.aia@gmail.com
ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ :
คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์
  • Current
รับสมัครตัวแทน

รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
  • บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารดี
  • รักงานบริการ
  • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • ต้องการมีรายได้แบบไม่มีเพดาน อยากประสบความสำเร็จ
  • บริษัทเอไอเอ AIA มีการจัดอบรมสัมนาวิชาการต่างๆมากมาย เพื่อที่จะพัฒนาให้คุณเป็นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพยิ่งๆขึ้นไป

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกได้ตามช่องทางด้านล่าง